[{"id":"ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja (AC)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u Architektury (A-0),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u Architektury (A-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-0),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-00),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-00)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-0)"},{"id":"ou=Administracja Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Administracja Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00)"},{"id":"ou=Akademicki Ch\u00f3r Cantata (O-5.1),ou=Centrum Pedagogiki i Psychologii (O-5),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Akademicki Ch\u00f3r Cantata (O-5.1)"},{"id":"ou=Akademicki Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci PK (PN-5),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Akademicki Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci PK (PN-5)"},{"id":"ou=Archiwum PK (KA-3),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Archiwum PK (KA-3)"},{"id":"ou=Audytor Wewn\u0119trzny (R-4),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Audytor Wewn\u0119trzny (R-4)"},{"id":"ou=Biblioteka PK Oddzia\u0142 Administracyjno-Organizacyjny (B-0),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka PK Oddzia\u0142 Administracyjno-Organizacyjny (B-0)"},{"id":"ou=Biblioteka PK Oddzia\u0142 Informacji Naukowej (B-3),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka PK Oddzia\u0142 Informacji Naukowej (B-3)"},{"id":"ou=Biblioteka PK Oddzia\u0142 Informatyzacji (B-4),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka PK Oddzia\u0142 Informatyzacji (B-4)"},{"id":"ou=Biblioteka PK Oddzia\u0142 Udost\u0119pniania Zbior\u00f3w (B-1),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka PK Oddzia\u0142 Udost\u0119pniania Zbior\u00f3w (B-1)"},{"id":"ou=Biblioteka PK Oddzia\u0142 Zarz\u0105dzania Zbiorami (B-2),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka PK Oddzia\u0142 Zarz\u0105dzania Zbiorami (B-2)"},{"id":"ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B)"},{"id":"ou=Biuro Dziekana (E-00),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Dziekana (E-00)"},{"id":"ou=Biuro Dziekana (I-01),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-00),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Dziekana (I-01)"},{"id":"ou=Biuro Dziekana (M-00-3),ou=Administracja Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Dziekana (M-00-3)"},{"id":"ou=Biuro Karier (PS-5),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Karier (PS-5)"},{"id":"ou=Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (R-5),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (R-5)"},{"id":"ou=Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni (R-12),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni (R-12)"},{"id":"ou=Biuro ds. Os\u00f3b z Niepe\u0142nosprawno\u015bciami (PS-2),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Biuro ds. Os\u00f3b z Niepe\u0142nosprawno\u015bciami (PS-2)"},{"id":"ou=Centrum Badawcze-Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur (R-16),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Badawcze-Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur (R-16)"},{"id":"ou=Centrum Certyfikacji Budowlanej (L-11),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Certyfikacji Budowlanej (L-11)"},{"id":"ou=Centrum Doskonalenia Bada\u0144 Naukowych (R-14),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Doskonalenia Bada\u0144 Naukowych (R-14)"},{"id":"ou=Centrum Pedagogiki i Psychologii (O-5),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Pedagogiki i Psychologii (O-5)"},{"id":"ou=Centrum Rozwoju Kompetencji Przemys\u0142 4.0 PE-3,ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Rozwoju Kompetencji Przemys\u0142 4.0 PE-3"},{"id":"ou=Centrum Sportu i Rekreacji (O-4),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Sportu i Rekreacji (O-4)"},{"id":"ou=Centrum Szkolenia i Organizacji System\u00f3w Jako\u015bci (CJ),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Szkolenia i Organizacji System\u00f3w Jako\u015bci (CJ)"},{"id":"ou=Centrum Transferu Technologii (PN-4),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Transferu Technologii (PN-4)"},{"id":"ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w (PN-6),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w (PN-6)"},{"id":"ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Pozyskiwania Funduszy (PN-6),ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w (PN-6),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Pozyskiwania Funduszy (PN-6)"},{"id":"ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Projekt\u00f3w Mi\u0119dzynarodowych (PN-6),ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w (PN-6),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Projekt\u00f3w Mi\u0119dzynarodowych (PN-6)"},{"id":"ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Realizacji Projekt\u00f3w Strategicznych (PN-6),ou=Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w (PN-6),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Wsparcia Projekt\u00f3w - Zesp\u00f3\u0142 Realizacji Projekt\u00f3w Strategicznych (PN-6)"},{"id":"ou=Centrum Wsparcia Spo\u0142eczno\u015bci Akademickiej PK (R-15),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum Wsparcia Spo\u0142eczno\u015bci Akademickiej PK (R-15)"},{"id":"ou=Centrum e-edukacji (PEK-2),ou=Pe\u0142nomocnik Rektora PK ds. Kszta\u0142cenia (PEK),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Centrum e-edukacji (PEK-2)"},{"id":"ou=Dom Asystenta (KA-4),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dom Asystenta (KA-4)"},{"id":"ou=Dyrektor IT (DIT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dyrektor IT (DIT)"},{"id":"ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dyrektor Techniczny (DT)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Bada\u0144 Naukowych (PN-1),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Bada\u0144 Naukowych (PN-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Bezpiecze\u0144stwa i Higieny Pracy (R-3),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Bezpiecze\u0144stwa i Higieny Pracy (R-3)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Eksploatacji i Zaopatrzenia (DT-1),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Eksploatacji i Zaopatrzenia (DT-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Finansowy (ZKF-1),ou=Z-ca Kwestora ds. Finansowych (ZKF),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Finansowy (ZKF-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Gospodarczy (DT-4),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Gospodarczy (DT-4)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Informatyzacji (DIT-1),ou=Dyrektor IT (DIT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Informatyzacji (DIT-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Inwentaryzacji i Gospodarki Maj\u0105tkowej (KA-5),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Inwentaryzacji i Gospodarki Maj\u0105tkowej (KA-5)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Inwestycji i Remont\u00f3w (DT-2),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Inwestycji i Remont\u00f3w (DT-2)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Koszt\u00f3w (ZKK-1),ou=Z-ca Kwestora ds. Ksi\u0119gowo\u015bci (ZKK),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Koszt\u00f3w (ZKK-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Ksi\u0119gowo\u015bci Finansowej (ZKK-2),ou=Z-ca Kwestora ds. Ksi\u0119gowo\u015bci (ZKK),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Ksi\u0119gowo\u015bci Finansowej (ZKK-2)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Ksi\u0119gowo\u015bci Maj\u0105tkowej (ZKK-3),ou=Z-ca Kwestora ds. Ksi\u0119gowo\u015bci (ZKK),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Ksi\u0119gowo\u015bci Maj\u0105tkowej (ZKK-3)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Kszta\u0142cenia (PEK-1),ou=Pe\u0142nomocnik Rektora PK ds. Kszta\u0142cenia (PEK),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Kszta\u0142cenia (PEK-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Organizacyjny (R-17),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Organizacyjny (R-17)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Poligrafii (PO-4),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Poligrafii (PO-4)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Promocji (R-10),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Promocji (R-10)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 P\u0142ac (ZKF-2),ou=Z-ca Kwestora ds. Finansowych (ZKF),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 P\u0142ac (ZKF-2)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Spraw Osobowych i Socjalnych (R-1),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Spraw Osobowych i Socjalnych (R-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Spraw Studenckich (PS-1),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Spraw Studenckich (PS-1)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Wsp\u00f3\u0142pracy Mi\u0119dzynarodowej (PE-2),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Wsp\u00f3\u0142pracy Mi\u0119dzynarodowej (PE-2)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Zam\u00f3wie\u0144 Publicznych (KA-2),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Zam\u00f3wie\u0144 Publicznych (KA-2)"},{"id":"ou=Dzia\u0142 Zarz\u0105dzania Nieruchomo\u015bciami (KA-6),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dzia\u0142 Zarz\u0105dzania Nieruchomo\u015bciami (KA-6)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u Architektury (A-00-1),ou=Administracja Wydzia\u0142u Architektury (A-0),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u Architektury (A-00-1)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-01),ou=Administracja Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-0),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-01)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-01),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-01)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-00-1),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-00-1)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-02),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-00),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-02)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-01),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-01)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-01),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-01)"},{"id":"ou=Dziekanat Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00-1),ou=Administracja Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Dziekanat Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00-1)"},{"id":"ou=FutureLab (PS-4),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"FutureLab (PS-4)"},{"id":"ou=G\u0142\u00f3wny Specjalista ds. Test\u00f3w Podatno\u015bci IT (RR-11.2),ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"G\u0142\u00f3wny Specjalista ds. Test\u00f3w Podatno\u015bci IT (RR-11.2)"},{"id":"ou=Kancelaria Informacji Niejawnych (R-5.2),ou=Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (R-5),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Kancelaria Informacji Niejawnych (R-5.2)"},{"id":"ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Kanclerz (KA)"},{"id":"ou=Katedra Architektury Krajobrazu (A-08),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Architektury Krajobrazu (A-08)"},{"id":"ou=Katedra Architektury Miejsc Pracy Sportu i Us\u0142ug (A-02),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Architektury Miejsc Pracy Sportu i Us\u0142ug (A-02)"},{"id":"ou=Katedra Automatyki i Informatyki (E-1),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Automatyki i Informatyki (E-1)"},{"id":"ou=Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)"},{"id":"ou=Katedra Budownictwa Og\u00f3lnego i Fizyki Budowli (L-04),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Budownictwa Og\u00f3lnego i Fizyki Budowli (L-04)"},{"id":"ou=Katedra Chemii Og\u00f3lnej i Nieorganicznej (C-6),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Chemii Og\u00f3lnej i Nieorganicznej (C-6)"},{"id":"ou=Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)"},{"id":"ou=Katedra Chemii i Technologii Polimer\u00f3w (C-4),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Chemii i Technologii Polimer\u00f3w (C-4)"},{"id":"ou=Katedra Dr\u00f3g Kolei i In\u017cynierii Ruchu (L-05),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Dr\u00f3g Kolei i In\u017cynierii Ruchu (L-05)"},{"id":"ou=Katedra Energetyki (\u015a-2),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Energetyki (\u015a-2)"},{"id":"ou=Katedra Fizyki (I-2),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Fizyki (I-2)"},{"id":"ou=Katedra Geoin\u017cynierii i Gospodarki Wodnej (\u015a-1),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Geoin\u017cynierii i Gospodarki Wodnej (\u015a-1)"},{"id":"ou=Katedra Geometrii Wykre\u015blnej i Technologii Cyfrowych (A-10),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Geometrii Wykre\u015blnej i Technologii Cyfrowych (A-10)"},{"id":"ou=Katedra Geotechniki i Wytrzyma\u0142o\u015bci Materia\u0142\u00f3w (L-09),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Geotechniki i Wytrzyma\u0142o\u015bci Materia\u0142\u00f3w (L-09)"},{"id":"ou=Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytk\u00f3w (A-01),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytk\u00f3w (A-01)"},{"id":"ou=Katedra Informatyki (F-1),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Informatyki (F-1)"},{"id":"ou=Katedra Informatyki Stosowanej (M-07),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Informatyki Stosowanej (M-07)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii Chemicznej i Procesowej (C-3),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii Cieplnej i Procesowej (M-05),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii Cieplnej i Procesowej (M-05)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii Elektrycznej (E-2),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii Elektrycznej (E-2)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii Materia\u0142owej (I-1),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii Materia\u0142owej (I-1)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii Materia\u0142\u00f3w Budowlanych (L-02),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii Materia\u0142\u00f3w Budowlanych (L-02)"},{"id":"ou=Katedra In\u017cynierii i Automatyzacji Produkcji (M-06),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra In\u017cynierii i Automatyzacji Produkcji (M-06)"},{"id":"ou=Katedra Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych (M-03),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych (M-03)"},{"id":"ou=Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych (L-03),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych (L-03)"},{"id":"ou=Katedra Konstrukcji \u017belbetowych i Spr\u0119\u017conych (L-01),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Konstrukcji \u017belbetowych i Spr\u0119\u017conych (L-01)"},{"id":"ou=Katedra Kszta\u0142towania \u015arodowiska Mieszkaniowego (A-03),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Kszta\u0142towania \u015arodowiska Mieszkaniowego (A-03)"},{"id":"ou=Katedra Matematyki Stosowanej (F-2),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Matematyki Stosowanej (F-2)"},{"id":"ou=Katedra Mechaniki Budowli i Materia\u0142\u00f3w (L-08),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Mechaniki Budowli i Materia\u0142\u00f3w (L-08)"},{"id":"ou=Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki (M-01),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki (M-01)"},{"id":"ou=Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (A-05),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (A-05)"},{"id":"ou=Katedra Pojazd\u00f3w Samochodowych (M-04),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Pojazd\u00f3w Samochodowych (M-04)"},{"id":"ou=Katedra Pojazd\u00f3w Szynowych i Transportu (M-08),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Pojazd\u00f3w Szynowych i Transportu (M-08)"},{"id":"ou=Katedra Proces\u00f3w Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpad\u00f3w (\u015a-5),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Proces\u00f3w Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpad\u00f3w (\u015a-5)"},{"id":"ou=Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)"},{"id":"ou=Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego (A-04),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego (A-04)"},{"id":"ou=Katedra Rysunku Malarstwa i Rze\u017aby (A-07),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Rysunku Malarstwa i Rze\u017aby (A-07)"},{"id":"ou=Katedra System\u00f3w Transportowych (L-06),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra System\u00f3w Transportowych (L-06)"},{"id":"ou=Katedra Technologii Chemicznej i Analityki \u015arodowiskowej (C-1),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Technologii Chemicznej i Analityki \u015arodowiskowej (C-1)"},{"id":"ou=Katedra Technologii Informatycznych w In\u017cynierii (L-10),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Technologii Informatycznych w In\u017cynierii (L-10)"},{"id":"ou=Katedra Technologii \u015arodowiskowych (\u015a-4),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Technologii \u015arodowiskowych (\u015a-4)"},{"id":"ou=Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich (A-09),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich (A-09)"},{"id":"ou=Katedra Wodoci\u0105g\u00f3w Kanalizacji i Monitoringu \u015arodowiska (\u015a-3),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Wodoci\u0105g\u00f3w Kanalizacji i Monitoringu \u015arodowiska (\u015a-3)"},{"id":"ou=Katedra Zarz\u0105dzania w Budownictwie (L-07),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Katedra Zarz\u0105dzania w Budownictwie (L-07)"},{"id":"ou=Kolegium Nauk spo\u0142ecznych (PE-4),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Kolegium Nauk spo\u0142ecznych (PE-4)"},{"id":"ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Kwestor (K)"},{"id":"ou=Laboratorium Analiz \u015aladowych im. Profesora Grochowalskiego (C-7),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Analiz \u015aladowych im. Profesora Grochowalskiego (C-7)"},{"id":"ou=Laboratorium Badania Odkszta\u0142ce\u0144 i Drga\u0144 Budowli (L-15),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Badania Odkszta\u0142ce\u0144 i Drga\u0144 Budowli (L-15)"},{"id":"ou=Laboratorium Badawcze Materia\u0142\u00f3w i Konstrukcji Budowlanych (L-12),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Badawcze Materia\u0142\u00f3w i Konstrukcji Budowlanych (L-12)"},{"id":"ou=Laboratorium Bada\u0144 Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (M-11),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Bada\u0144 Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (M-11)"},{"id":"ou=Laboratorium In\u017cynierii Wiatrowej (L-14),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium In\u017cynierii Wiatrowej (L-14)"},{"id":"ou=Laboratorium In\u017cynierii Wzornictwa Przemys\u0142owego (M-12),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium In\u017cynierii Wzornictwa Przemys\u0142owego (M-12)"},{"id":"ou=Laboratorium Maszyn i Urz\u0105dze\u0144 Energetycznych (\u015a-5.1),ou=Katedra Proces\u00f3w Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpad\u00f3w (\u015a-5),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Maszyn i Urz\u0105dze\u0144 Energetycznych (\u015a-5.1)"},{"id":"ou=Laboratorium Metrologii Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dno\u015bciowej (M-10),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Metrologii Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dno\u015bciowej (M-10)"},{"id":"ou=Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Ch\u0142odnictwa (\u015a-6),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Ch\u0142odnictwa (\u015a-6)"},{"id":"ou=Ma\u0142opolskie Centrum Budownictwa Energooszcz\u0119dnego (PN-7),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Ma\u0142opolskie Centrum Budownictwa Energooszcz\u0119dnego (PN-7)"},{"id":"ou=Ma\u0142opolskie Laboratorium Budownictwa Energooszcz\u0119dnego (L-13),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Ma\u0142opolskie Laboratorium Budownictwa Energooszcz\u0119dnego (L-13)"},{"id":"ou=Mi\u0119dzynarodowe Centrum Kszta\u0142cenia (O-2),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Mi\u0119dzynarodowe Centrum Kszta\u0142cenia (O-2)"},{"id":"ou=Mi\u0119dzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (PO-1),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Mi\u0119dzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (PO-1)"},{"id":"ou=Muzeum Politechniki Krakowskiej (PO-2),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Muzeum Politechniki Krakowskiej (PO-2)"},{"id":"ou=Oddzia\u0142 Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym (B-5),ou=Biblioteka Politechniki Krakowskiej (B),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Oddzia\u0142 Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym (B-5)"},{"id":"ou=Osiedle Studenckie (KA-7),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Osiedle Studenckie (KA-7)"},{"id":"ou=Pe\u0142nomocnik Rektora PK ds. Kszta\u0142cenia (PEK),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Pe\u0142nomocnik Rektora PK ds. Kszta\u0142cenia (PEK)"},{"id":"ou=Pe\u0142nomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych (R-5.1),ou=Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (R-5),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Pe\u0142nomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych (R-5.1)"},{"id":"o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Politechnika Krakowska (PK)"},{"id":"ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE)"},{"id":"ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Prorektor ds. Nauki (PN)"},{"id":"ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO)"},{"id":"ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Prorektor ds. Studenckich (PS)"},{"id":"ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Rektor (R)"},{"id":"ou=Rzecznik Akademicki (PN-2),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Rzecznik Akademicki (PN-2)"},{"id":"ou=Rzecznik Prasowy (R-9),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Rzecznik Prasowy (R-9)"},{"id":"ou=Samodzielny Referat Finansowy WA (A-00-2),ou=Administracja Wydzia\u0142u Architektury (A-0),ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Samodzielny Referat Finansowy WA (A-00-2)"},{"id":"ou=Sekcja Gospodarki Odpadami (DT-1.1),ou=Dzia\u0142 Eksploatacji i Zaopatrzenia (DT-1),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekcja Gospodarki Odpadami (DT-1.1)"},{"id":"ou=Sekcja Programu Erasmus PE-2.1,ou=Dzia\u0142 Wsp\u00f3\u0142pracy Mi\u0119dzynarodowej (PE-2),ou=Prorektor ds. Kszta\u0142cenia i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (PE),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekcja Programu Erasmus PE-2.1"},{"id":"ou=Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remont\u00f3w (DT-2.1),ou=Dzia\u0142 Inwestycji i Remont\u00f3w (DT-2),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remont\u00f3w (DT-2.1)"},{"id":"ou=Sekcja Radio Nowinki (R-10.1),ou=Dzia\u0142 Promocji (R-10),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekcja Radio Nowinki (R-10.1)"},{"id":"ou=Sekcja Zaopatrzenia (DT-1.2),ou=Dzia\u0142 Eksploatacji i Zaopatrzenia (DT-1),ou=Dyrektor Techniczny (DT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekcja Zaopatrzenia (DT-1.2)"},{"id":"ou=Sekretariat Kanclerza (KA-1),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekretariat Kanclerza (KA-1)"},{"id":"ou=Sekretariat Kanclerza - Kancelaria Uczelni (KA-1),ou=Sekretariat Kanclerza (KA-1),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekretariat Kanclerza - Kancelaria Uczelni (KA-1)"},{"id":"ou=Sekretariat Rektora (R-7),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekretariat Rektora (R-7)"},{"id":"ou=Sekretarz Rektora (R-8),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Sekretarz Rektora (R-8)"},{"id":"ou=Specjalista ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11.1),ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Specjalista ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11.1)"},{"id":"ou=Stanowisko ds. Finansowych WIL (L-00-2),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii L\u0105dowej (L-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Stanowisko ds. Finansowych WIL (L-00-2)"},{"id":"ou=Stanowisko ds. Finansowych WIMiF (I-03),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I-00),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Stanowisko ds. Finansowych WIMiF (I-03)"},{"id":"ou=Stanowisko ds. Finansowych WIiT (F-02),ou=Administracja Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-0),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Stanowisko ds. Finansowych WIiT (F-02)"},{"id":"ou=Stanowisko ds. Finansowych WI\u015aiE (\u015a-02),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Stanowisko ds. Finansowych WI\u015aiE (\u015a-02)"},{"id":"ou=Stanowisko ds. Finansowych WM (M-00-2),ou=Administracja Wydzia\u0142u Mechanicznego (M-00),ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Stanowisko ds. Finansowych WM (M-00-2)"},{"id":"ou=Studium J\u0119zyk\u00f3w Obcych (O-3),ou=Prorektor ds. Studenckich (PS),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Studium J\u0119zyk\u00f3w Obcych (O-3)"},{"id":"ou=Szko\u0142a Doktorska (SD PK),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Szko\u0142a Doktorska (SD PK)"},{"id":"ou=Wydawnictwo PK (PO-3),ou=Prorektor ds. Og\u00f3lnych (PO),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydawnictwo PK (PO-3)"},{"id":"ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzialy (W)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 Architektury (A),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 Architektury (A)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 In\u017cynierii L\u0105dowej (L)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 In\u017cynierii Materia\u0142owej i Fizyki (I)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 In\u017cynierii \u015arodowiska i Energetyki (\u015a)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142 Mechaniczny (M),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142 Mechaniczny (M)"},{"id":"ou=Wydzia\u0142owe Laboratorium Badawcze (C-02),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii i Technologii Chemicznej (C),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Wydzia\u0142owe Laboratorium Badawcze (C-02)"},{"id":"ou=Z-ca Kwestora ds. Finansowych (ZKF),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Z-ca Kwestora ds. Finansowych (ZKF)"},{"id":"ou=Z-ca Kwestora ds. Ksi\u0119gowo\u015bci (ZKK),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Z-ca Kwestora ds. Ksi\u0119gowo\u015bci (ZKK)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 Radc\u00f3w Prawnych (R-2),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 Radc\u00f3w Prawnych (R-2)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 Rzecznik\u00f3w Patentowych (R-6),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 Rzecznik\u00f3w Patentowych (R-6)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Bezpiecze\u0144stwa IT (R-11)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Informatycznego Wsparcia Proces\u00f3w (DIT-2),ou=Dyrektor IT (DIT),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Informatycznego Wsparcia Proces\u00f3w (DIT-2)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Komercjalizacji (PN-4.1),ou=Centrum Transferu Technologii (PN-4),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Komercjalizacji (PN-4.1)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Obs\u0142ugi In\u017cynieryjno-Technicznej (E-04),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Obs\u0142ugi In\u017cynieryjno-Technicznej (E-04)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Obs\u0142ugi Projekt\u00f3w i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (E-03),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Obs\u0142ugi Projekt\u00f3w i Wsp\u00f3\u0142pracy z Zagranic\u0105 (E-03)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Ochrony Przeciwpo\u017carowej Bezpiecze\u0144stwa oraz Spraw Obronnych (R-13),ou=Rektor (R),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Ochrony Przeciwpo\u017carowej Bezpiecze\u0144stwa oraz Spraw Obronnych (R-13)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Program\u00f3w Ramowych (PN-4.3),ou=Centrum Transferu Technologii (PN-4),ou=Prorektor ds. Nauki (PN),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Program\u00f3w Ramowych (PN-4.3)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Rozlicze\u0144 Finasowych i Cyfryzacji Proces\u00f3w (E-02),ou=Administracja Wydzia\u0142u In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E-0),ou=Wydzia\u0142 In\u017cynierii Elektrycznej i Komputerowej (E),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Rozlicze\u0144 Finasowych i Cyfryzacji Proces\u00f3w (E-02)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. Rozlicze\u0144 Projekt\u00f3w Mi\u0119dzynarodowych (K-1),ou=Kwestor (K),ou=Kanclerz (KA),ou=Administracja (AC),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. Rozlicze\u0144 Projekt\u00f3w Mi\u0119dzynarodowych (K-1)"},{"id":"ou=Zesp\u00f3\u0142 ds. obs\u0142ugi technicznej (F-03),ou=Administracja Wydzia\u0142u Informatyki i Telekomunikacji (F-0),ou=Wydzia\u0142 Informatyki i Telekomunikacji (F),ou=Wydzialy (W),o=Politechnika Krakowska (PK),dc=pk,dc=pl","text":"Zesp\u00f3\u0142 ds. obs\u0142ugi technicznej (F-03)"}]