1. Wybór jednostki z rozwijanej listy automatycznie wyświetla listę pracowników tej jednostki.
2. Wpisanie w polu "Nazwisko" nazwiska szukanej osoby (lub jego początkowego fragmentu - min. 3 litery) i naciśnięcie przycisku "Szukaj" spowoduje wyświetlenie listy wszystkich pracowników, których nazwisko odpowiada wpisanemu tekstowi.
3. Wpisanie dowolnej treści (min. 3 znaki) w polu "Tekst" i naciśnięcie przycisku "Szukaj" wywoła listę osób u których w: nazwisku, imieniu, nazwie jednostki, symbolu jednostki, nazwie komórki organizacyjnej, adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu wystąpi podany ciąg znaków. Na wyświetlonej liście szukany ciąg znaków będzie wyróżniony innym kolorem.
W celu wyświetlenia pełnej informacji o osobie wymienionej na liście należy kliknąć odnośnik ">>>" po prawej stronie.