Bażela-Wróbel Wiesława   dr hab. prof. PKF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
wbazela@pk.edu.pl
>>>

Bratek Łukasz   dr hab.F-1

lukasz.bratek@pk.edu.pl
>>>

Budecka-Bernard Zofia   inż.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82    >>>

Burtan-Gwizdała Bożena   dr inż.F-1

burtan_bozena@pk.edu.pl
>>>

Chajec Wiesław   drF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
wchajec@pk.edu.pl
>>>

Chrzanowska Agnieszka   dr hab.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
agnieszka.chrzanowska@pk.edu.pl
admin@pellegrina.strefa.pl
>>>

Dudzik Józef   F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
jozef.dudzik@pk.edu.pl
>>>

Duraj Małgorzata   dr inż.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
mduraj@pk.edu.pl
>>>

Duraj Ryszard   dr inż.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
rduraj@pk.edu.pl
>>>

Duras Maciej   drF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
mduras@pk.edu.pl
>>>

Fornal Piotr   drF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
pufornal@cyf-kr.edu.pl
>>>

Gębarowski Robert   drF-1
tel. 12-637-06-66   
rgebarowski@pk.edu.pl
>>>

Gondek Ewa   dr hab.F-1
tel. 12-637-06-66   
egondek@pk.edu.pl
>>>

Jałocha-Bratek Joanna   dr hab.F-1

joanna.jalocha-bratek@pk.edu.pl
>>>

Karbowniczek Paweł   dr inż.F-1
tel. 12-637-06-66   
pkarbowniczek@pk.edu.pl
>>>

Karcz Katarzyna   mgrF-1
kierownik sekretariatu
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
Katarzyna.Karcz@if.pk.edu.pl
>>>

Kubis Sebastian   dr hab.F-1
tel. 12-637-06-66   
skubis@pk.edu.pl
>>>

Kurzyk Jan   drF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
jkurzyk@pk.edu.pl
>>>

Kycia Radosław   drF-1

rkycia@pk.edu.pl
>>>

Lesiak Tadeusz   prof. dr hab.F-1

tadeusz.lesiak@pk.edu.pl
>>>

Lewińska Gabriela   dr inż.F-1

glewinska@pk.edu.pl
>>>

Łuszczak Agnieszka   drF-1

agnieszka.luszczak@pk.edu.pl
>>>

Nosidlak Natalia   dr inż.F-1
tel. 12-637-06-66   
nnosidlak@pk.edu.pl
>>>

Osak Andrzej   dr inż.F-1
tel. 12-637-06-66   
Andrzej.Osak@if.pk.edu.pl
>>>

Otowski Wojciech   dr hab. prof. PKF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82    >>>

Pokladko-Kowar Monika   dr inż.F-1

mpokladkokowar@pk.edu.pl
>>>

Sanetra Jerzy   prof. zw. dr hab.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
pusanetr@cyfronet.pl
>>>

Spałek Leszek   drF-1

lspalek@pk.edu.pl
>>>

Suchan Agata   F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
agata.suchan@pk.edu.pl
>>>

Szlachta Janusz   inż.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
janusz.szlachta@pk.edu.pl
>>>

Szmagliński Adam   drF-1
tel. 12-637-06-66    >>>

Usatenko Zoryana   dr hab. prof. PKF-1

zusatenko@pk.edu.pl
>>>

Wójcik Włodzimierz   prof. dr hab.F-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
puwojcik@cyf-kr.edu.pl
>>>

Woszczyna Andrzej   dr hab. prof. PKF-1

andrzej.woszczyna@pk.edu.pl
awoszczyna@pk.edu.pl
>>>

Zach Ryszard   dr hab. prof. PKF-1
tel. 12-637-06-66 w. 62-82   
puzach@cyfronet.pl
>>>

Zieliński Piotr    prof. PKF-1

piotr.zielinski@pk.edu.pl
>>>