mgr inż. Mateusz Baran  
asystent

Zakład Systemów Rozproszonych
Instytut Teleinformatyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
Email: mateusz.baran@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
Konsultacje i dodatkowe informacje: http://www.iti.pk.edu.pl/index.php/pl/pracownicy/asystenci/mateusz-baran.html