dr inż. Anna Wassilkowska  

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-25-97
Email: awassilkowska@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
Mikroskopia Elektronowa