dr inż. Tadeusz Żaba  
adiunkt

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
Email: tadeusz.zaba@mpwik.krakow.pl
Dodatkowy email: tadeusz.zaba@mpwik.krakow.pl

<<<