dr Małgorzata Zajęcka  

Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

tel. 12-628-29-82
Email: malgorzata.zajecka@pk.edu.pl

<<<