dr Sylwia Dudek  

Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Email: sylwia.dudek@pk.edu.pl

<<<