prof. dr hab. inż. Anna Anielak  
kierownik

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-30-69
Email: aanielak@pk.edu.pl

<<<