dr hab. inż. Lesław Bieniasz  

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
Instytut Teleinformatyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-26-73
Email: lbieniasz@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
lbieniasz@pk.edu.pl
(address for internal administrative correspondence at the Cracow University of Technology),

nbbienia@cyf-kr.edu.pl
(preferred address for external correspondence),

leslaw.bieniasz@pk.edu.pl
(alias redirecting email to nbbienia@cyf-kr.edu.pl)