dr inż. Monika Pokladko-Kowar  
adiunkt

Katedra Fizyki Materiałów
Instytut Fizyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Email: mpokladkokowar@pk.edu.pl

<<<