dr inż. Tomasz Gąciarz  

Zakład Systemów Rozproszonych
Instytut Teleinformatyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
Email: tga@pk.edu.pl

<<<