dr hab. Barbara Dąbrowska   prof. PK
profesor nadzwyczajny

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-20-98
Email: bdabrowska@vistula.wis.pk.edu.pl
Dodatkowy email: barbara.dabrowska@vistula.wis.pk.edu.pl

<<<