Lidia Surowiec  

Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: WIEiK (W-3)  ul. Warszawska 24
tel. 632-65-66 w. 29-83
Email: lsurowie@pk.edu.pl

<<<