dr Katarzyna Pałasińska  
adiunkt

Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: WIEiK (W-3)  ul. Warszawska 24
tel. 634-22-03 w. 62-82
Email: kpalasin@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
Drugi adres email: kpalasinska@gmail.com W razie nieobecności pod podanym numerem telefonu, proszę dzwonić do sekretariatu Instytutu Matematyki: 6281980, 6282981