dr Mariusz Jużyniec  

Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej
Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: WIEiK (W-3)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-29-49
Email: juzyniec@pk.edu.pl

<<<