dr hab. inż. Agnieszka Generowicz   prof. PK
profesor nadzwyczajny

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-21-83
Email: agenerowicz@pk.edu.pl

<<<