inż. Stanisław Sikora  
konstruktor

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-88
Email: stsikora@vistula.wis.pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
TELEFON KOMÓRKOWY: 665-085-392