dr inż. Anna Wiącek-Rosińska  

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-38
Email: awiacek@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
pokój 414