dr hab. inż. Andrzej Bielski  
adiunkt z habilitacją

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: "Houston" (W-15)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-20-88
Email: abielski@pk.edu.pl

<<<