mgr inż. Anna Stypka  

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-73
Email: astypka@op.pl
Dodatkowy email: astypka@op.pl

<<<