dr inż. Adriana Biernacka  

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-72
Email: adriana.biernacka@pk.edu.pl
Dodatkowy email: biernacka.ada@gmail.com

<<<