dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka   prof. PK
profesor nadzwyczajny

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-65
Email: mcrybicka@pk.edu.pl

<<<