dr inż. Przemysław Kułakowski  

Katedra Technologii Środowiskowych
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-76
Email: p.kulakowski@vistula.wis.pk.edu.pl

<<<