dr hab. inż. Michał Zielina   prof. PK
profesor nadzwyczajny

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-21-86
Email: mziel@vistula.wis.pk.edu.pl

<<<