dr Ryszarda Iwanejko  

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-25-52
Email: riw@vistula.wis.pk.edu.pl
Dodatkowy email: ryszarda.iwanejko@vistula.pk.edu.pl

<<<