dr inż. Jarosław Bajer  
adiunkt

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-28-77
Email: bajerpk@gmail.com
Dodatkowy email: bajerpk@gmail.com

<<<