prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski  

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-25-51
Email: wdabrow@pk.edu.pl

<<<
     
Informacje dodatkowe
ujęcia wód podziemnych, uzdatnianie wody, filtracja pospieszna, systemy dystrybucji wody, kanalizacje, przelewy burzowe, transport osadów, korozja -erozja - odnowa systemów wod-kan, uzdatnianie wody, filtracja