dr hab. Marek Pyka  

Zakład Filozofii, Etyki i Socjologii
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

bud: "CUP" (W-9)  ul. Warszawska 24
tel. 12-628-24-83
Dodatkowy email: mpyka@pk.edu.pl

<<<